Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o ofertach dotyczących Inwestycji realizowanej przez spółkę Browarna Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, KRS 000000000, REGON: 00000000000, NIP: 6793170035 (dalej także jako „Spółka”), jak również informacji o przedsięwzięciach oraz aktualnościach dotyczących Spółki, a także przesyłanie zaproszeń na organizowane przez Spółkę wydarzenia, akcje promocyjne. Tym samym, wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej Spółki za pomocą: poczty elektronicznej i/lub telefonu. Zostałem poinformowany/a, że niniejszą zgodę mogę odwołać w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres rodo@browarna12.pl lub pocztą tradycyjną na poniżej podany adres Spółki.

 

Administratorem Państwa danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będzie: Browarna Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Legionów 211 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa w Krakowei pod nr. KRS00000000000, REGON: 00000000000, NIP: 6793170035, tel.: +48 000 000 000.

 

Dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, do czasu odwołania przez Państwa zgody oraz ewentualnie wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych.
Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz przeniesienia danych.
Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane innym odbiorcom, przy pomocy których przetwarzamy Państwa dane w powyższym celu, takim jak spółki powiązane lub inne współpracujące z nami na innej podstawie niż powiązanie prawne lub współpracujące ze Spółką na innej podstawie niż powiązanie prawne, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w ramach obsługi Spółki przy powyższych celach – we współpracy z którymi realizujemy projekty, organizujemy wydarzenia, akcje promocyjne.
Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do USA. W państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poziom ochrony danych osobowych może być niższy. Administrator podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony Państwa danych i zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

 

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, w tym poznać w szczegółach jak wykonywać swoje prawa, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności umieszczoną na stronie internetowej https://browarna12.pl lub prosimy o wiadomość na następujący adres e-mail: rodo@browarna12.pl